หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองล้อมแรด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองล้อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ค่ะ ^_^
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีการรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน [ 28 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 87  
 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 28 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 86  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) [ 28 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 93  
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต(รูป 5ส) [ 28 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 82  
 
การดำเนินสรรหาบริหารบัญชีสรรหาหมดแล้ว [ 28 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง [ 29 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 112  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) [ 8 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) [ 3 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 86  
 
การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ [ 1 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล [ 27 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 72  
 
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 12 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 586  
 
แผนพัฒนาบุคลากร 3ปี (พ.ศ.2564-2566) [ 28 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
เรื่อง ประกาศหลักกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 88  
 
เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริทารงานบุคคลของเทศบาล [ 31 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 90  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 29 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 85  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 30 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 13 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน พ.ศ.2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 16 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 16 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล [ 12 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) [ 7 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 82  
 
แนวทางการสรรหาสายงานผู้บริหารว่าง [ 19 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๕) [ 4 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 80  
 
(1)    2    
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
 
 
การจัดการความรู้
ภายในองค์กร
 
 
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
 
สายตรงปลัด
โทร 0-5401-1802-4
 
 
 
 
Nax solution
เว็บไซต์เพื่อ
ท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง 52160
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองล้อมแรด
  โทรศัพท์ : 054-011-802-4   จำนวนผู้เข้าชม 8,621,652 เริ่มนับ 19 ธ.ค. 2565
  โทรสาร : 054-011-802-4   จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5401-1802-4