หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองล้อมแรด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลเมืองล้อมแรด
อ.เถิน จ.ลำปาง
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ชั่วคราว เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ค่ะ ^_^
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองล้อมแรด
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล้อมแรด
 
รองนายก อบต.   รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.   ที่ปรึกษานายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.   เลขานุการนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) =1
 
  หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.))= 1
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) =1
 
สำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
  กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
  กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
1.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  งานธุรการ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. งานปกครอง
  งานทะเบียนราษฎร
  งานบัตรประจำตัวประชาชน
3.งานป้องกันและรักษาความสงบ
  งานรักษาความสงบ
  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
  งานเทศกิจ
4. งานแผนงานและงบประมาณ
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานจัดทำงบประมาณ
5. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
6. งานนิติการ
  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  งานตามเทศบัญญัติที่มิใช่
เรื่องงบประมาณประจำปี
  งานนิติกรรมสัญญา
7. งานสังคมสงเคราะห์
  งานสังคมสงเคราะห์
  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
8. งานพัฒนาชุมชน
  งานพัฒนาชุมชน
  งานชุมชนเมือง
 
1. งานธุรการ
2. งานบริหารงานคลัง
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานการเงินและบัญชี
5.งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
6. ฝ่ายพัฒนารายได้
  งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
 
1. งานธุรการ
2. งานการช่างสุขาภิบาล
3. งานการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. งานจัดการคุณภาพน้ำ
5. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  งานวิศวกรรมโยธา
  งานสถาปัตยกรรม
  งานสำรวจและออกแบบ
  งานผังเมือง
6. ฝ่ายการโยธา
  งานสาธารณูปโภค
  งานสวนสาธารณะ
  งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างและไฟ
สัญญาณจราจร
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
  กองการศึกษาฯ
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
1. งานธุรการ
2.งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
3. งานรักษาความสะอาด
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  งานส่งเสริมสุขภาพ
  งานป้องกันและควบคุมโรค
  งานสัตวแพทย์
 
1. งานธุรการ
2. งานบริหารการศึกษา
3. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
   
   
   
   
   
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม ระเบียบ
หนังสือราชการต่างๆ
คำแนะนำชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
KM
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24ชม.
 
 
 
 
 
เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160 โทรศัพท์ : 054-011-802 -06 โทรสาร : 054-011-806
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองล้อมแรด
จำนวนผู้เข้าชม 95,723 เริ่มนับ 3 ต.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10