หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองล้อมแรด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองล้อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ค่ะ ^_^
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลเมืองล้อมแรด
 
นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด
 
รองนายก ทม.   รองนายก ทม.   รองนายก ทม.
 
ที่ปรึกษานายก ทม.
 
เลขานุการ ทม.   เลขานุการ ทม.   เลขานุการ ทม.
ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด
 
รองประธานสภา ทม.
 
เลขานุการสภา ทม.
 
สมาชิกสภา ทม.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
        หน่วยตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก/ชก)
 
รองปลัดเทศบาลเมือง
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง
  กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง
  กองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  - งานธุรการ
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. งานปกครอง
  - งานทะเบียนราษฎร
  - งานบัตรประจำตัวประชาชน
3. งานป้องกันและรักษาความสงบ
  - งานรักษาความสงบ
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - งานเทศกิจ
4. งานแผนงานและงบประมาณ
  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  - งานจัดทำงบประมาณ
5. งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
  - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
6. งานนิติการ
  - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  - งานตามเทศบัญญัติที่มิใช่เรื่องงบประมาณประจำปี
  - งานนิติกรรมสัญญา
7. งานสังคมสงเคราะห์
  - งานสังคมสงเคราะห์
  - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
8. งานพัฒนาชุมชน
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานชุมชนเมือง
 
1. งานธุรการ
2. งานบริหารงานคลัง
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน
4. งานการเงินและบัญชี
5. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
6. ฝ่ายพัฒนารายได้
  - งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. งานธุรการ
2. งานการช่างสุขาภิบาล
3. งานการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. งานจัดการคุณภาพน้ำ
5. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - งานวิศวกรรมโยธา
  - งานสถาปัตยกรรม
  - งานสำรวจและออกแบบ
  - งานผังเมือง
6. ฝ่ายการโยธา
  - งานสาธารณูปโภค
  - งานสวนสาธารณะ
  - งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
  กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
 
1. งานธุรการ
2. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. งานรักษาความสะอาด
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข
5. ฝ่ายบริการสาธารณสุข
  - งานส่งเสริมสุขภาพ
  - งานป้องกันและควบคุมโรค
  - งานสัตวแพทย์
   
   
 
1. งานธุรการ
2. งานบริหารการศึกษา
3. งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
 
 
การจัดการความรู้
ภายในองค์กร
 
 
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
 
สายตรงปลัด
โทร 081-361-0798
 
 
 
 
Nax solution
เว็บไซต์เพื่อ
ท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง 52160
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองล้อมแรด
  โทรศัพท์ : 054-011-802-4   จำนวนผู้เข้าชม 1,182,015 เริ่มนับ 19 ธ.ค. 2565
  โทรสาร : 054-011-802-4   จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-361-0798