หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองล้อมแรด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองล้อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
NEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ค่ะ ^_^
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.lomrad.go.th/orgch... ลิงค์ที่ 1 โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.lomrad.go.th/staff... https://www.lomrad.go.th/staff... ลิงค์ที่ 1 คณะผู้บริหาร
ลิงค์ที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... อำนาจหน้าที่เทศบาลเมืองล้อมแรด
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.lomrad.go.th/proje... แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด พ.ศ. 2566 -2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.lomrad.go.th/conta... ข้อมูลการติดต่อปัจจุบันของเทศบาลเมืองล้อมแรด
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.lomrad.go.th/proje... กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... 1.ข่าวสาร
2.ข่าวกิจกรรม
3.ข่าวประชาสัมพันธ์
4.ข่าวสรรหาบุคลากร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.lomrad.go.th/webbo... กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.lomrad.go.th/home 1.หน้าเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงไปยัง Facebook เทศบาลเมืองล้อมแรดได้ https://www.facebook.com/lomrad.go.th
2.หน้าเว็บไซต์สามารถเชื่อมโยงไปยัง line เทศบาลเมืองล้อมแรดได้
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.lomrad.go.th/news_... นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลเมืองล้อมแรด
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.lomrad.go.th/proje... คู่มือการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.lomrad.go.th/proje... คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... ลิงค์ที่ 1  สถิติ
ลิงค์ที่ 2  สถิติงานทะเบียนราษฎร
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... รายงานอื่นๆ (สำรวจความพึงพอใจ)
1.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
o18 E-Service https://www.lomrad.go.th/home E-Service หน้าเว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด
1.ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
2.ขอความอนุเคราะห์น้ำ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.lomrad.go.th/news_... แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... 1.ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
2.ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.lomrad.go.th/proje... สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (2565)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.lomrad.go.th/proje... นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.lomrad.go.th/proje... การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.lomrad.go.th/proje... หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.lomrad.go.th/proje... คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.lomrad.go.th/conta... ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.lomrad.go.th/proje... ลิงค์ที่ 1 สถิติการร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.lomrad.go.th/news_... กิจกรรมการประชุมประชาคม
เพื่อรับฟังการตรวจสอบการขอเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จาการใช้ประโยชน์เป็นป่าช้าหนองเตา เปลี่ยนการใช้เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
8 รอบ 96 พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ(บางส่วน)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.lomrad.go.th/news_... ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... 1.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
2.กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
3.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำเดือนเมษายน 2566
4.กิจกรรม โครงการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ตำบลล้อมแรด ประจำปี 2566
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.lomrad.go.th/news_... รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.lomrad.go.th/proje... ผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.lomrad.go.th/proje... กิจกรรมหรือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
แผนป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566
o37 รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน https://www.lomrad.go.th/proje... รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลเมืองล้อมแรด 2566 รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี https://www.lomrad.go.th/proje... รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ URL คำอธิบาย
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/proje... 1.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  
2.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น      
3.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น                                                                        
4.พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.lomrad.go.th/proje... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... https://www.lomrad.go.th/news_... 1.คำสั่งเทศบาลเมืองล้อมแรด เรื่อง
2.แนวปฏิบัติ ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ
3.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
4.กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.lomrad.go.th/news_... แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ฯ2566
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.lomrad.go.th/proje... ลิงค์ที่ 1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน https://www.lomrad.go.th/ https://itas.nacc.go.th/go/eit... ลิงค์ QR code แบบวัด EIT บนหน้าเว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด
 
  (1)  
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
 
 
การจัดการความรู้
ภายในองค์กร
 
 
ว่าที่ร้อยตรีวีระวัจน์ น่วมถนอม
ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
 
สายตรงปลัด
โทร 081-361-0798
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง 52160
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองล้อมแรด
  โทรศัพท์ : 054-011-802-4   จำนวนผู้เข้าชม 1,185,496 เริ่มนับ 19 ธ.ค. 2565
  โทรสาร : 054-011-802-4   จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-361-0798