เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

Lr-ita63-013-page-002.jpg

Lr-ita63-013-page-004.jpg