เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

Lr-ita63-013-page-002.jpg

Lr-ita63-013-page-004.jpg

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563
เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

 

 

- ไม่มีเรื่องร้องเรียน -