รายละเอียดผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

ita2563-01.jpgita2563-02.jpgita2563-03.jpgita2563-04.jpgita2563-05.jpgita2563-06.jpgita2563-07.jpgita2563-08.jpgita2563-09.jpgita2563-010.jpgita2563-011.jpgita2563-012.jpgita2563-013.jpgita2563-014.jpgita2563-015.jpgita2563-016.jpgita2563-017.jpgita2563-018.jpgita2563-019.jpg

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

Lr-ita63-013-page-002.jpg

Lr-ita63-013-page-004.jpg