สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน(สายเก่า)

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-011802-05 โทรสาร 054-011806 
ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lomrad.go.th
E-mail:lomradcenter@hotmail.com 

then
 เทศบาลเมืองล้อมแรด Playlist Youtube /  เทศบาลเมืองล้อมแรด /  14 ธันวาคม 2564 /  65 views

ประชาสัมพันธ์ : กรมชลประทาน โดยสำนักบริหารโครงการ ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเถินและผู้สนใจ ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการประตูระบายน้ำ แม่น้ำวังบ้านเหล่า ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อรับฟังรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ และรับฟังความคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจนสภาพปัญหา ข้อวิตกกังวลในพื้นที่ ความต้องการ และแสวงหาทางออกเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนล้อมแรดวิทยา ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง

Add Your Comments

Related Videos