× ช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบหรือตอบโต้กันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ทันที (2 Way Communication)

จะนำบุตรหลานไปเข้าเรียน ศพด.เทศบาลเมืองล้อมแรด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เพิ่มเติม
1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #8 โดย Patiwat-Toomsarp-facebook
จะนำบุตรหลานไปเข้าเรียน ศพด.เทศบาลเมืองล้อมแรด ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เพิ่มเติม
1 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา #16 โดย เทศบาลเมืองล้อมแรด
มีรายละเอียดดังนี้นะคะ

คุณสมบัติ
- เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๒ ปีขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

หลักฐานในการสมัคร
๑.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
๒.สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเด็กนักเรียน) จำนวน ๑ ฉบับ


ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ห้องกองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง

กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิกใหม่ เพื่อเข้าร่วมวงสนทนา

เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.172 วินาที
ขับเคลื่อนโดย ระบบฟอรัม Kunena