สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 888 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน(สายเก่า)

ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร: 054-011802-05 โทรสาร 054-011806 
ในวันและเวลาราชการ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@lomrad.go.th
E-mail:lomradcenter@hotmail.com 

then
 • 01-290493371_613499456799943_8484857606070217382_n copy.jpg
 • 01-293281342_581363280133516_931437713670458208_n copy.jpg
 • 01-294923079_1614579365602877_8118578148486255007_n copy.jpg
 • 01-294942975_415275950632437_1459152516845605333_n.jpg
 • 01-295910492_415201493973216_3110472355786255306_n.jpg
 • 01-296026751_415611557265543_3724084685865118077_n.jpg
 • 01-297136731_419408593552506_7669194104423314714_n.jpg
 • 01-298111421_1254566941965090_5778635709045052906_n copy.jpg
 • 01-298513939_5439818472722849_1800065850946102373_n copy.jpg
 • 01-298535824_425175196309179_1325145704196766468_n.jpg
 • 01-298538930_424631249696907_1922429903283185394_n.jpg
 • 01-298703606_425898136236885_5067658997589049430_n.jpg
 • 01-298760830_425421882951177_6813570020385342598_n.jpg
 • 01-298871967_425877722905593_8731260560717740391_n.jpg
 • 01-299755238_428941605932538_3733573799332738177_n.jpg
 • 707-05.jpg
 • 708-01.jpg
 • 638409.jpeg
 • 638409.jpg
 • 676415.jpg

รายการเทศบาลเมืองล้อมแรดพบประชาชน

 

ผู้บริหาร

286585189_909539913336223_7951642926509822683_n.png

นายชยพล ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด
โทร.054-011801

 

  

ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด

147-2565 (1).jpg

ว่าที่​ ร.ต.วีระวัจน์​ น่วมถนอม

ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด
โทร. 054-011801

View access
Public
Alias
2021-07-28-01-38-29
Captcha
captcha
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
2021
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-07-23 01:36:29
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate
เพศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

705-09-001-page-001.jpg705-09-001-page-002.jpg

 

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงานของเรา

 

 1. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวทั้งหมด

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด