ประชาสัมพันธ์ : นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองล้อมแรด เข้าดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนบ้านเด่นแก้ว สายเด่นแก้ว-สันหลวง หมู่ 11 ในเขตเทศบาล ที่สภาพพื้นผิวจราจรชำรุดทรุดโทรมให้มั่นคงแข็งแรง หลังได้รับรายงานความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว โดยเตรียมเดินหน้าผลักดัน โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ด้วยการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และคาดว่าจะดำเนินการในต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้

786-02.jpeg