วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง สำรวจพื้นที่ตลิ่งลำห้วยแม่ปะ บริเวณสะพานข้ามห้วยแม่ปะ หมู่ที่ 7 บ้านดอนไชย เพื่อประกอบการจัดทำโครงการก่อสร้างผนังกันดิน ป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำ ไม่ให้เกิดการกัดเซาะ ป้องกันการพังทลายของตลิ่ง ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยบ้านเรือนราษฎร

248061140_579676853355567_7594714859433992560_n.jpg

248002154_901229420598527_1895467405774099582_n.jpg

247992677_884450815793847_5672303087770284459_n.jpg

247974454_555382985535560_1337677914783362181_n.jpg