วันที่ 25 ตุลาคม 64 เวลา 09.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบหมายให้ นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจรับสะพานข้ามห้วยแม่อุมลอง บ้านอุมลอง หมู่ที่ 1 เนื่องจากมีประชาชนได้รับอันตรายจากบริเวณสะพาน ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำปรับปรุงซ่อมแซมราวกันตกสะพานข้ามห้วยแม่อุมลอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

247052741_271110201696199_3700204592201809254_n.jpg

247372597_402558618084320_4424697122743891407_n.jpg

247277152_442436693885291_6651299819912622473_n.jpg

247125813_915612672390933_2305289919882893174_n.jpg