27 กันยายน 2564 นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบภารกิจการเก็บกู้โป๊ะแพสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านล้อมแรด หมู่ 4 โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล และผู้ประกอบการเครนรับจ้างเร่งดำเนินการชักลากเข้าริมฝั่งอย่างปลอดภัยแล้ว พร้อมตรึงด้วยเชือกและลวดสลิงรั้งเอาไว้อย่างแน่นหนา

ทั้งนี้ภารกิจการเก็บกู้โป๊ะแพสูบน้ำ เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับการประสานงานจากผู้นำชุมชนบ้านล้อมแรดร้องขอความช่วยเหลือ หลังถูกกระแสน้ำในแม่น้ำวังได้พัดพาเศษสวะกิ่งไม้ และแรงดันของน้ำกระแทกทำให้โป๊ะแพอยู่ในสภาพที่โน้มเอียง โดยมีเชือกและสลิงยึดรั้งเอาไว้ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลมากจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ที่ส่งผลทำให้เกิดฝนตกหนักและปริมาณน้ำในแม่น้ำวังเพิ่มระดับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากระดับน้ำลดลงสู่สภาวะปกติแล้ว เทศบาลฯ จะเร่งดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขให้โป๊ะแพสูบน้ำบ้านล้อมแรด กลับมาใช้งานได้ตามปกติดังเดิมต่อไป

 

28-09-2564-02.jpg

IMG_20210926_180558.jpg

IMG_20210927_135841.jpg

IMG_20210927_135005.jpg

IMG_20210927_132932.jpg

IMG_20210927_121845.jpg

IMG_20210926_180221.jpg