เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ดำเนินการซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. บริเวณปากซอยหน้าโรงพยาบาลเถิน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 7 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

744-03-2.jpg

744-03-1.jpg

744-03-7.jpg

744-03-6.jpg

744-03-5.jpg

744-03-4.jpg

744-03-3.jpg