พิมพ์
หมวดหลัก: กองช่าง
หมวด: งานกองช่าง พ.ศ.๒๕๖๔
ฮิต: 302

เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ดำเนินการขุดเจาะวางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณ ซอย 4 บ้านแพะหลวง ม.14 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

639867.jpeg