วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบให้ทางกองช่างฯ ตรวจสอบ/ซ่อมแซมท่อส่งน้ำแรงดันสูง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านอุมลอง โดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้น้ำ

2A06622D-43B2-4556-8B9D-B4C78DD40E82.jpeg

12599.jpeg

12596.jpeg

12590.jpeg

12475.jpeg