เทศบาลเมืองล้อมแรด จะดำเนินโครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเถินบุรี ตั้งแต่ซอย 1 บ้านอุมลอง ผ่านบ้านเวียง ถึงซอย 1 บ้านสบคือ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ผู้รับเหมาแจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และที่อยู่อาศัยบริเวณนั้น ขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นหากไม่จำเป็น และขอความร่วมมือปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

เทศบาลฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

726-01.jpeg