21 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายวิรัตน์ ก้อนเรือง รองนายกเทศมนตรี นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองล้อมแรด ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหญ้าโรงเรียนบ้านท่าเมล์(เดิม) หมู่ 9 บ้านท่าเมล์ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขนาดเนื้อที่กว่า 2 ไร่ เพื่อผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสนามกีฬาชั่วคราว หรือสวนสุขภาพสำหรับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ภายหลังถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ามานานจนวัชพืชขึ้นปกคลุม จากนั้นคณะนายกฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยการปรับปรุงพื้นผิวถนนลูกรัง เลียบแม่น้ำวังฝั่งตะวันออก หมู่ 6 บ้านหนองบัว ไปทางทิศใต้จนถึงห้วยแอ้ว ใกล้รอยต่อพื้นที่ ตำบลเถินบุรี ซึ่งแต่เดิมมีสภาพเป็นถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ มีวัชพืชขึ้นปกคลุมถนน ความกว้างโดยเฉลี่ย 6 เมตร ระยะทาง 2 กม. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อำนวยความสะดวกเป็นเส้นทางลัดเข้าออกชุมชน นับว่าเป็นความโชคดีของประชาชนชาวตำบลล้อมแรด ที่เทศบาลฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเข้ามาดำเนินงานให้เกิดรูปธรรมชัดเจน

201152385_4627406430619926_485301411675028427_n.jpg

201009239_4627412070619362_8201237468285681136_n.jpg

201117510_4627412317286004_1841964154892102775_n.jpg

201360744_4627412503952652_2624620736433636298_n.jpg

201658361_4627412063952696_2333258292766664758_n.jpg

201596176_4627407867286449_4449219718597692551_n.jpg

201442739_4627412517285984_4898146423752911520_n.jpg

200187077_4627411683952734_5222041297332034519_n.jpg

200006590_4627412293952673_1351888101896402325_n.jpg

131388294_4627411820619387_2207617454709860824_n.jpg