🗓วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางประเพณีลอยกระทง แก่เด็กๆ และให้เด็กๆ ร่วมกันทำกระทงใบตอง และลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบไป

258567097_3069336353344991_5666565343954774087_n.jpg

258627209_3069324183346208_7982050285736363866_n.jpg

258533552_3069324456679514_7900326811988794083_n.jpg

258533190_3069324180012875_9086216573576136474_n.jpg

258529762_3069324323346194_4525706446231984378_n.jpg

257597982_3069336293344997_1677608668602558429_n.jpg

258742637_3069336256678334_9047069671928820214_n.jpg

258739183_3069324390012854_4222412488236274177_n.jpg

258723050_3069336306678329_5795711225303589143_n.jpg

258607025_3069324260012867_6859807971512917099_n.jpg

258621048_3069324370012856_7065864295238427743_n.jpg

258607322_3069324306679529_3907393384261491136_n.jpg

258607308_3069336240011669_2785355713803054664_n.jpg

258567326_3069324163346210_7163458722355069636_n.jpg

258572281_3069324440012849_5918558639249657022_n.jpg

258572265_3069324283346198_4752353859143588091_n.jpg