พิมพ์
หมวดหลัก: กองการศึกษา
หมวด: งานกองการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔
ฮิต: 275

เพื่อควบคุมป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเทศบาลฯ ได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวก ให้ประชาชนได้ลอยกระทง บริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำวัง ด้านทิศตะวันออกของสวนสาธารณะเมืองเถิน บ้านท่านาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง และขอความร่วมมือ เน้นย้ำ! ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ***สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างทางสังคม และหลีกเลี่ยงสถานที่ผู้คนแออัด*** งดปล่อยโคมลอย งดเล่นดอกไม้ไฟ เพื่อป้องกันอัคคีภัย และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่

S__6676698.jpg

0001.jpeg

1636620775003.jpg