วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลเถิน ร่วมกับ เทศบาลเมืองล้อมแรด ตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 เบื้องต้น ให้แก่พนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด จำนวน 80 ราย โดยใช้ชุดตรวจแอนติเจน : Antigen Test Kit (ATK) ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ไม่ให้มีการระบาดในตำบลล้อมแรด และจากการอ่านผลตรวจของชุดตรวจ ATK ผลลบ (Negative) : แถบสีปรากฏเฉพาะตำแหน่ง C ทั้ง จำนวน 80 ราย

257777895_625952601918500_7763797194054617089_n.jpg

257900096_1249860675522041_8708108964702659097_n.jpg

257734038_636474531098623_8786698403855771205_n.jpg

257494213_3225840810972576_7762343151919178133_n.jpg

257466578_1273465623077618_422996793523571352_n.jpg

257901947_217292290495710_7507118515617849921_n.jpg

257846205_1504773209890885_5795717279125357482_n.jpg