ขอความร่วมมือบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่อำเภอเถินร่วมกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

02-IMG_20211021_0002-page-001.jpg02-IMG_20211021_0002-page-002.jpg