ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองล้อมแรดขอประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ที่ระบาดในโค-กระบือ และเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรค แต่สามารถป้องกันได้ โรคชนิดนี้มีพาหะเป็นแมลงดูดเลือด ได้แก่ เหลือบ ริ้น ไร เห็บ ยุง และโคที่ป่วยเป็นพาหะนำโรค สัตว์ที่ป่วยจะมีอาการมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีตุ่มขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ตามลำตัว โค-กระบือ ที่ป่วยหนักหากไม่ได้รับการรักษาจะล้มตาย วิธีการป้องกันโรคลัมปี สกินในโค ที่ดีที่สุดมีดังนี้
(1) ใช้สารเคมีแบบฉีด แบบราดหลัง หรือแบบฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรค
(2) ปรับภูมิทัศน์โดยรอบฟาร์มโรงเรือน ทำความสะอาดคอกสัตว์ให้โปร่งโล่ง
(3) กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงดูดเลือดชนิดต่างๆ
(4) กางมุ้งบริเวณโรงเรือน คอกสัตว์ป้องกันแมลง
(5) คลุมผ้าใบกองมูลสัตว์ป้องกันแมลงวางไข่
(6) พบสัตว์ป่วยให้รายงาน จนท.ปศุสัตว์ใกล้บ้าน เพื่อป้องกัน-รักษา
ให้เกษตรกรปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำ จะปลอดภัย ย้ำ! **โรคนี้ไม่ติดต่อมาสู่คน**

Work-tmlr-00602.jpg