ประชาสัมพันธ์ : ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลําปางสวมบ้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหะสถานหรือสถานที่พำนัก หรือในที่สาธารณะ

IMG_20210430_0003-page-001.jpgIMG_20210430_0003-page-002.jpgIMG_20210430_0003-page-003.jpg