ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ฯ
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

IMG_20210420_0003-page-001.jpgIMG_20210420_0003-page-002.jpgIMG_20210420_0003-page-003.jpgIMG_20210420_0003-page-004.jpg