แนวทางการบริหารจัดการในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฮ.ศ.๑๔๔๒)
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

01-IMG_20210407_0003-page-001.jpg


box001.gif 

01-IMG_20210407_0003-page-001.jpg