ประชาสัมพันธ์ : แจ้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการให้บริการจัดส่งอาหารและพัสดุ
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

24-03-2564-IMG_20210324_0001-page-001.jpg

 


box001.gif 

24-03-2564-IMG_20210324_0001-page-001.jpg