ประชาสัมพันธ์ : สภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง รายละเอียดดังนี้

ccประชุมสภา_0001.jpegccประชุมสภา_0002.jpegccประชุมสภา_0003.jpeg