เทศบาลเมืองล้อมแรด
มีนโยบายขอความร่วมมือ งดการให้งดรับของขวัญ (No Gift Policy) ของผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกโอกาสและทุกเทศกาล และเชิญชวนแสดงความปรารถนาดี " ในช่วงเทศกาล ด้วยคําอวยพร บัตรอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ ขอขอบคุณในความร่วมมือ พร้อมน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตทุกท่าน
นายชยพล ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด

policyOK.jpg