เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕

กระผมขอส่งความปรารถนาดี และความห่วงใยไปให้พี่น้องชาว ตําบลล้อมแรดทุกท่าน ขอให้ทุกวันล้วนเป็นวันที่สดใส ขอให้มีแต่ความสุข ตลอดทั้งปี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตใจเข้มแข็งผ่องใสเบิกบาน ประกอบกิจการใดๆ ก็ขอให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เกิดความโชคดีและมีชัยต่อปัญหา อุปสรรคทั้งปวง คิดสิ่งใดที่ถูกต้องและดีงามก็ขอให้สัมฤทธิ์ผล สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ

นามชมพล ชมภูรัตน์
นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด

270179585_330233522099306_8840553896175259452_n.jpg