วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ศึกษาโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน โดยการนำของนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วย นายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการ

270288265_646987226337570_7663833457306642353_n.jpg

270178521_237597741841621_2213364179722780646_n.jpg

270188422_3195620404009071_7967428926228649884_n.jpg

270221927_4825859004119436_4753961626328432875_n.jpg