24 ธ.ค.2564
เทศบาลเมืองล้อมแรด : ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือป้องกันโรคระบาด โควิด-19 ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนากันเป็นจำนวนมาก โดยให้ประชาชนช่วยประสานญาติพี่น้อง ที่จะเดินทางกลับ หรือเข้ามาพื้นที่อำเภอเถินช่วงเทศกาลวันหยุดดังกล่าว แต่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติดังนี้
1)แจ้งล่วงหน้ากับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ก่อนเดินทางเข้ามา
2)สแกน QR-code ลำปางชนะ
3)ตรวจ ATK ณ รพ.เถิน (เปิดบริการ 09.00-15.30 น.) ช่วงเทศกาลทุกวัน
4)กรณีมีผลตรวจจากพื้นที่ต้นทาง ต้องไม่เกินระยะเวลา 72 ชม.
5)ถ้าตรวจ ATK ด้วยตนเอง ต้องตรวจซ้ำที่ รพ.เถิน
6)กรณีที่นำชุดตรวจ ATK มาเองสามารถขอรับการตรวจจาก จนท.ได้ทันที
7)หากเดินทางมาไม่ทัน ภายในเวลาตรวจ ATK ให้กักแยกตัวออกจากครอบครัว เพื่อรอเข้ารับการตรวจ ATK ที่ รพ. จนกว่าผลยืนยันว่าปลอดภัยจึงจะสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ หากผลเป็นบวก รพ.เถินจะตรวจซ้ำด้วย RT-PCR ยืนยันตามระบบ
8)ผู้ที่เดินทางเข้ามาหากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนให้ติดต่อ จนท.สาธารณสุข ประจำ รพ.สต. หรือ รพ.เถิน เพื่อขอรับวัคซีนโควิด-19

Pic1-OKแจ้งเข้าพื้นที่ปีใหม่2565.jpeg

วันที่ 25 – 26 ธันวาคม นี้ วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) ประชาชนสามารถเข้ารับการตรวจ ATK ได้ที่ รพ.สต.ใกล้บ้านได้อีกช่องทางหนึ่ง (เพียง 2 วันนี้เท่านั้น)

อย่าลืมการปฏิบัติตน หยุดเชื้อเพื่อชาติ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ หลังหยิบจับสัมผัสสิ่งของนอกบ้าน สแกน QR-code และหมั่น ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อสงสัยหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจาก เทศบาลเมืองล้อมแรด