วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบหมายให้ นายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรีฯ และนายเชิด ศานติยศ เลขาฯ นายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองล้อมแรด ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือ นางเจริญ สุวรรณเดชา หมู่ที่ 12 บ้านหนองเชียงราน จำนวน 1,755.75 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านประมง กรณีได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม (บ่อปลา) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

258544598_3065865413693602_6702267600368999769_n.jpg

258742370_634998117510456_4923255967440401567_n.jpg

258544598_3065865413693602_6702267600368999769_n.jpg

258880663_784489035752508_8600234697886356755_n.jpg

258555901_201572592142056_8878248329542235855_n.jpg