วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง สภาพพื้นที่ และประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน
เวลา 09.00 น. การขอเปลี่ยนสภาพที่ดินฯ สุสานร้องปู่ก๋อย (ป่าช้าหนองเตา) (บางส่วน) บ้านดอนทราย หมู่ที่ 13 ณ ศาลาสำนักสงฆ์บ้านดอนทราย
เวลา 10.30 น. การขอเปลี่ยนสภาพที่ดินฯ ฌาปนสถานห้วยหยุด(บางส่วน) บ้านเวียง หมู่ที่ 2 ณ ศาลาวัดเวียง

253542725_316893223244752_7706850084694956991_n.jpg

252836928_601167417601334_2005629150276906305_n.jpg

253290744_3037556006516392_8590286088593151068_n.jpg

253190739_582218879708888_8598159778552678566_n.jpg

252995442_846017232748282_8447500125020770542_n.jpg

252951224_1266955633770488_2269524133806219310_n.jpg

252779201_4571136189613887_2040607765849475876_n.jpg