ประชาสัมพันธ์ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน หรือหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้

pic3-_0001.jpgpic3-_0002.jpgpic3-_0003.jpgpic3-_0004.jpgpic3-_0005.jpg