วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบหมายให้ นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด ณ หอประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด (เก่า)
เนื่องจากตำบลล้อมแรดได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เทศบาลเมืองล้อมแรดจึงมีแนวทางการรับมือ “สังคมผู้สูงอายุ” โดยการส่งเสริมสนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือจากภาคเครือข่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2564 และอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบหมายให้ นายวัชระ กาวิละนันท์ รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สร้างกำลังใจ ผู้สูงวัยสุขภาพดี สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด ณ หอประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด (เก่า)

เนื่องจากตำบลล้อมแรดได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เทศบาลเมืองล้อมแรดจึงมีแนวทางการรับมือ “สังคมผู้สูงอายุ” โดยการส่งเสริมสนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือจากภาคเครือข่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ

249282246_479485456572643_1525915328938242732_n.jpg

249256386_207145531540741_419354276236980971_n.jpg

249217280_656525968668572_5881228736679740351_n.jpg

249082009_243355011158952_3966021467889521684_n.jpg

249376191_1587122028287208_2862826867308925125_n.jpg

249359262_611760090186237_4815604761581318965_n.jpg

249305413_462189758536800_7123135091623905219_n.jpg