พิมพ์
หมวดหลัก: สำนักปลัดเทศบาล
หมวด: งานสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔
ฮิต: 175

จากสถานการณ์​การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง​ ทำให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ​ (กรณีรับเงินสด)​ให้ผู้สูงอายุ​ ผู้พิการ​ และผู้ป่วยโรคเอดส์​ของเทศบาลเมืองล้อมแรด​ ต้องมีการปรับรูปแบบการให้บริการเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์​การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน​ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย​กับประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่

 

โดยตั้งแต่เดือน​ พฤศจิกายน​ 2564​ นี้เป็นต้นไป​ เทศบาลฯ​ ได้เปลี่ยนแปลงสถานที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ​ จากเดิมที่รับเงินสด​ สถานที่ในหมู่บ้าน​ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้มารับที่เทศบาลเมืองล้อมแรด​ ม.6​ บ.หนองบัว​ ต.ล้อมแรด​ อ.เถิน​ จ.ลำปาง​ แทน

247643922_2966758210265592_5822342636208105518_n.png

 

ยกเว้นแต่กรณีที่ประสงค์​รับเงินเบี้ยยังชีพ​ผ่านระบบบัญชี​ธนาคาร​ ที่ระบบจะโอนเงินเบี้ย​ยังชีพ​เข้าบัญชี​ของผู้มีรายชื่อรับเงิน​เบี้ยยังชีพโดยตรง​โดยไม่ต้องเดินทางมาที่เทศบาลฯ

 

สำหรับผู้ที่ประสงค์​ต้องการระบบโอนเงินเบี้ยยังชีพ​ผ่านบัญชี​ธนาคาร​สามารถแจ้งความประสงค์​กับ​เทศบาลเมืองล้อมแรด​ ติดต่อขอทราบรายละเอียด​ได้ที่​ งานสวัสดิการสังคม​ สำนักปลัดเทศบาล​ เทศบาลเมืองล้อมแรด​โทร.054-011802 ถึง​ 5​ ในวันและเวลาราชการ