วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

247606233_218775893544366_4320208884367659555_n.jpg

248063049_1533648163668900_2138295284555294482_n.jpg