ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจากที่ทำการปกครองอำเภอเถินให้ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง ระยะที่ 3 ยืนยันให้ประเภทร้านค้าและเครื่องดื่ม ร้าน OTOP ร้านบริการ(เฉพาะทำผม ทำเล็บ) และบริการรถโดยสารสาธารณะที่ไม่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก (เช่น สามล้อถีบ เป็นต้น) รายละเอียดดังนี้

739-03-01.jpg739-03-02.jpg739-03-03.jpg739-03-04.jpg739-03-05.jpg739-03-06.jpg739-03-07.jpg739-03-08.jpg739-03-09.jpg739-03-010.jpg739-03-011.jpg739-03-012.jpg