ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ-ความพิการ-ผู้ป่วยเอดส์) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (กรณีรับเงินสด)-ตามสถานที่ในชุมชนใกล้บ้าน (กรณีโอนเข้าระบบบัญชี) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

327359.jpg327360.jpg327361.jpg