วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายเชิด ศานติยศ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลฯ และนายประนอม ตาทรายวงศ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ รับฟังข้อร้องเรียนของประชาชนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ทำให้ตลาดนัดไม่สามารถเปิดค้าขายได้ จึงได้เสนอข้อเรียกร้องถึง นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาผ่อนปรน ให้สามารถเปิดพื้นที่ขายสินค้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้เสนอให้พื้นที่ว่างในตำบลล้อมแรดเป็นพื้นที่เปิดตลาดเฉพาะกิจ เช่น บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน พื้นที่บริเวณด้านหน้า และด้านข้างวัด ได้แก่ วัดอุมลอง วัดดอนไชย และวัดท่านาง และบริเวณพื้นที่เอกชนข้างปั๊มน้ำมันพีที โดยเน้นย้ำมาตรการคุมเข้มป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้บริเวณพื้นที่ขายสินค้า เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสวมหน้ากากอนามัย 100% พ่อค้าแม่ค้าเฉพาะชาวอำเภอเถิน มีจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ มีพื้นที่เข้าออกทางเดียว กำหนดจุดติดตั้งแอลกอฮอล์แจลล้างบริการประชาชน เว้นระยะห่าง และเรียกร้องให้พื้นที่ดังกล่าวสามารถเปิดค้าขายสินค้าได้ทุกวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 14.00-19.00 น. สินค้าที่มาวางขายเป็นของกินของใช้ที่จำเป็น

     สำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมด เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมเป็นข้อมูล และเตรียมเสนอให้ผู้บริหารเทศบาลเมืองล้อมแรดและผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณาหาทางออกร่วมกันต่อไป

210700281_3081931045396758_3255774531561481153_n.jpg

210115359_319456669837382_2997400063510526346_n.jpg

209317727_536539947769781_8505070748591159684_n.jpg

209001326_896775371049056_9146413768918639742_n.jpg

210791491_2260243500777263_5877356117083366209_n.jpg