17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้เข้าพบ นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ขอรับคำปรึกษาแนะนำ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด

202046319_911475326462779_482821396182806217_n.jpg

201650571_527269768403661_380008920538710379_n.jpg

202261565_339500387550577_2859291938352923568_n.jpg

202046319_911475326462779_482821396182806217_n.jpg