พิมพ์
หมวดหลัก: สำนักปลัดเทศบาล
หมวด: งานสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔
ฮิต: 212

17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้เข้าพบ นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง ขอรับคำปรึกษาแนะนำ และรับทราบนโยบายของจังหวัดลำปาง เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาเทศบาลเมืองล้อมแรด

202268438_319157509747507_4735532261617014432_n.jpg

202062381_114820630722989_6933793138512566812_n.jpg

202257201_4422546381111814_3180894938895271024_n.jpg

202221914_2871098696465327_2272311866261311741_n.jpg