18 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น. กลุ่มสตรีอำเภอเถิน นำกระเช้าผลไม้ ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ นายชยพล ชมภูรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้กล่าวขอบคุณกลุ่มสตรีอำเภอเถิน ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ

199348380_1011780189586735_6556856821669367781_n.jpg

200553022_500608598058228_8178608492356123587_n.jpg

199561199_257365456192486_2584049274250170429_n.jpg