14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นางนุชนาถ ศรีปินตา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาเถิน นำแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ นายชยพล ชมภูรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้กล่าวขอบคุณนางนุชนาถ ศรีปินตา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาเถิน ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ

195184275_2861030377445225_7586995423767413392_n.jpg

131334428_491342841942194_7387120830262369730_n.jpg

198055042_186075510111806_8615407168666755304_n.jpg