พิมพ์
หมวดหลัก: สำนักปลัดเทศบาล
หมวด: งานสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔
ฮิต: 150

ร่วมแสดงความยินดีนายกฯ
7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. แม่บ้านและอสม. บ้านอุมลอง นำแจกันดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ นายชยพล ชมภูรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในการนี้นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้กล่าวขอบคุณแม่บ้านและอสม.บ้านอุมลอง ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ

194723785_212786133869556_5039389628524575050_n.jpg

194881991_515690396281219_3633826472807192733_n.jpg

194016169_962467404574590_8021944366674187873_n.jpg