27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านบ้านเวียง หมู่ 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ 5 นำโดยท่าน ผอ.ประหยัด จุมปา ผู้นำชุมชน นำกระเช้าผลไม้และแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ นายชยพล ชมภูรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โอกาสนี้นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้กล่าวขอบคุณคณะ อสม.ทุกหมู่บ้านที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ ทั้งนี้ตนเองพร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดทั้ง 3 เขต จะเดินหน้าพัฒนาตำบลล้อมแรดให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความสุขต่อไป

706-02-010.jpg

706-02-07.jpg

706-02-09.jpg

706-02-08.jpg

706-02-04.jpg

706-02-06.jpg

706-02-05.jpg

706-02-011.jpg