วันที่ 9 เมษายน 2564 นางสมถวิล ธรรมใจกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจำหวัดลำปาง (หน้าวัดล้อมแรด) ถนนเถินบุรี โดยมีนายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเถินเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ โรงพยาบาลเถิน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน และหน่วยงานต่างๆ ศูนย์ปลอดภัยทางถนนอำเภอเถิน ได้เตรียมการดำเนินการปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ที่จะมาถึงช่วงระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 รวม 7 วัน ณ จุดบริการประชาชนบ้านล้อมแรด หมู่ที่ 4 ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

169531944_831344841064620_6659527681227846435_n.jpg

170032800_756027595025099_2780864588791100652_n.jpg

169800591_1420305054985437_8273026487652086264_n.jpg

169650378_144175047564483_839603655021233175_n.jpg

169699251_747359366142460_4568909723302559355_n.jpg

169675374_359051385447068_1793803505599327222_n.jpg