5 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสมถวิล ธรรมใจกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบหมายให้ นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด

     โดยมี นายสมพร นาสิงทอง กำนันตำบลล้อมแรด รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นายสมัคร คำภา ผอ.กองการศึกษา นายประนอม ตาทรายวงศ์ ผอ.กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ในที่ประชุมได้เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมภายในงานประเพณีสงกรานต์ ในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของภาครัฐ ก่อนจะมีความเห็นชอบให้งดการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักในหลายจังหวัดขณะนี้ และเลือกจัดกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้มีกลิ่นอายของงานประเพณีสงกรานต์ อาทิ การประดับตกแต่งสถานที่ ส่งเสริมการจัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีนิยม หรือรูปแบบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด โดยงดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มสาดน้ำ งดการจัดคอนเสิร์ต และงดการจัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสกันใกล้ชิด เช่น งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และยึดถือตามประกาศจังหวัดลำปาง ที่ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2564

168697503_4394300283930543_3494957722114158004_n.jpg

168702939_4394304807263424_4338732345904271012_n.jpg

168785011_4394304820596756_701302628162439171_n.jpg

168681018_4394311007262804_8635448757430007220_n.jpg

168535530_4394304733930098_3003358026382776329_n.jpg

168524923_4394300813930490_3905546705645259095_n.jpg

168505431_4394304773930094_4775547414605178472_n.jpg

168459739_4394304770596761_4514755757545075615_n.jpg

168400517_4394311070596131_2508234977604816724_n.jpg

168055378_4394311137262791_7515548214023496170_n.jpg

168394317_4394311040596134_6739505436624640375_n.jpg

168484843_4394311120596126_4408720491588540626_n.jpg