พิมพ์
หมวดหลัก: สำนักปลัดเทศบาล
หมวด: งานสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔
ฮิต: 273

ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายกมนตรีเมืองล้อมแรดและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด (อย่างไม่เป็นทางการ) ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2564

01-167098555_962146874531444_8523908970209788633_n.png

02-166964914_493449041679450_2965623340671791930_n.png

03-167011047_289033215962635_5410544046843290459_n.png

04-167051811_1283680425335950_8092637331765271040_n.png

05-166987409_486397295857674_4410604291012498627_n.png

06-166824509_887926508722230_8686105650512303697_n.png

07-167228153_3436221493150996_7762157773927502401_n.png