25 มีนาคม 2564. เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด เทศบาลเมืองล้อมแรด จัดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สำหรับการเลือกตั้ง สท.และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด
โดยนางสมถวิล ธรรมใจกูล ผอ.การเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย ร.ต.ท.สายัณห์ อินตามา กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในวันนี้มี สมาชิก กปน.เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 8 หน่วยเลือกตั้งและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล รวมกว่า 100 คนเข้าร่วมฝึกอบรม
ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สท.และนายกเทศมนตรี ประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้จัดการเลือกตั้งแก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ กปน. จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง 24 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนรวม 330 คน โดยมี นายถาวร วังคำหมื่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเถิน และ ร.ต.อ.อินทวน กาวี ข้าราชการบำนาญ สถานีตำรวจภูธรเถินเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าพนักงานจัดการเลือกตั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ได้อย่างถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรมโดยแบ่งการฝึกอบรมวันละ 1 เขตเลือกตั้ง ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน หากสมาชิก กปน.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 ผ่านการฝึกอบรมในวันนี้ไปล้วก็จะมีสมาชิก กปน.ผ่านการฝึกอบรมครบทุกหน่วยเลือกตั้ง

162788452_4357230990970806_1220990310892849497_n.jpg

162680259_4357230467637525_1163157840855717840_n.jpg

162463675_4357231384304100_3783331402877608686_n.jpg

162430071_4357230860970819_373842452151716707_n.jpg

165021878_4357230594304179_1472830766552286199_n.jpg

164740692_4357230734304165_3417586775125426512_n.jpg

164694115_4357231304304108_8670262752220716707_n.jpg

164621387_4357230634304175_1271347480241030730_n.jpg

164151570_4357231254304113_1659874352751334798_n.jpg

164042477_4357230700970835_2600682753828904536_n.jpg

163955770_4357230947637477_6602363966799648739_n.jpg

163830573_4357231210970784_2202285341245467594_n.jpg

163654900_4357231107637461_712540528111153965_n.jpg

163633016_4357230504304188_2510009171337744987_n.jpg

163627746_4357231057637466_7480484976700038308_n.jpg

163235630_4357230807637491_2569229734152380710_n.jpg